Anunturi proceduri

Ultimele Anunturi proceduri

 • Anunt rezultat final procedura selectie parteneri 8.3 afisat la 26.07.2017
 • Anunt selectie parteneri POR 8.3 afisat la data de 11.07.2017

  In cadrul Axei de prioritate 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale

 • Rezultatul selectiei de alegere partener 4.1 POCU-24.05.2017

  Rezultatul selectiei de alegere partener  4.1 POCU  - Partener 1 - Fundatia Caritabila Sfantul Daniel Turda si Partener 2 - Şcoala Gimnaziala Florian Porcius” Rodna

 • Invitatie de participare
 • Proceduri de selectie Rodna

  Procedura de selectie Rodna 4.1 POCU afisată la data de 10.05.2017    

  Fișier pentru download: Procedură selecție Rodna 42095909015.pdf

   

  Procedura de selectie Rodna P.O.R. 8/8.1./8.3 afisată la data de 10.05.2017   

  Fișier pentru download: Procedura_selectie_Rodna__82084150717.pdf

   

   

  IMPORTANT: Fișierele sunt disponibile pentru download la sectiunea Download atașamente din josul acestei pagini!

Lista de documente pentru Anunturi proceduri

 • Anunt rezultat final procedura selectie parteneri 8.3 afisat la 26.07.2017
 • Anunt selectie parteneri POR 8.3 afisat la data de 11.07.2017

  In cadrul Axei de prioritate 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale

 • Rezultatul selectiei de alegere partener 4.1 POCU-24.05.2017

  Rezultatul selectiei de alegere partener  4.1 POCU  - Partener 1 - Fundatia Caritabila Sfantul Daniel Turda si Partener 2 - Şcoala Gimnaziala Florian Porcius” Rodna

 • Invitatie de participare
 • Proceduri de selectie Rodna

  Procedura de selectie Rodna 4.1 POCU afisată la data de 10.05.2017    

  Fișier pentru download: Procedură selecție Rodna 42095909015.pdf

   

  Procedura de selectie Rodna P.O.R. 8/8.1./8.3 afisată la data de 10.05.2017   

  Fișier pentru download: Procedura_selectie_Rodna__82084150717.pdf

   

   

  IMPORTANT: Fișierele sunt disponibile pentru download la sectiunea Download atașamente din josul acestei pagini!

 • ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI-04.05.2017

  In cadrul Axei de prioritate 4: Incluziune sociala si combaterea saraciei, Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări”, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1a), Cererea de Propuneri de Proiecte nr.138/2017, Obiectivul specific 4.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.